L'A.S.B.L. / De V.Z.W.

L’ASBL « ATLAS » tend à l’accompagnement de victimes policières en leur offrant un  juridique gratuit. Elle a été créé par Ayoub Bouda, frère de Mehdi Bouda 17 ans, qui fut malheureusement percuté mortellement par une voiture de police en août 2019. Grâce à notre équipe de bénévoles, des permanences sont organisées mercredi et samedi, de 16 à 18h.

Quoi? Accompagnement des victimes policières sur le plan  juridique

Comment ? Permanences de bénévoles

Quand ? Tous les mercredis et samedis de 16 à 18h.

Où ? Rue du Vieux Marché aux Grains 5, 1000 Bruxelles

Combien ? Gratuit

 

De V.Z.W. wil politiegeweld slachtoffers begeleiden door een medische, psychologische, juridische en sociale steun te voorstellen. Het werd opgericht door Ayoub Bouda, broer van Mehdi Bouda 17 jaar oud, die in augustus 2019 helaas fataal werd getroffen door een politiewagen. Dankzij ons team van vrijwilligers zijn permanenties georganiseerd elke woensdag en zaterdag van 16 tot 18u.

Wat? Juridische steun voor slachtoffers van politiegeweld

Hoe? Vrijwillige bezoeken

Wanneer?Elke woensdag en zaterdag van 16 tot 18u.

Waar? Rue du Vieux Marché aux Grains 5, 1000 Brussel

Hoeveel? Gratis